หน่วยตรวจสอบภายใน
     
หน่วยตรวจสอบภายใน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
   
 
   

 ประกาศใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2564