ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7545-0564
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
04 ก.พ. 2563
2 รายงานการประชุมสมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
29 ม.ค. 2563
3 การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ม.ค. 2563
4 รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 พ.ย. 2562
5 การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
14 พ.ย. 2562
6 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
14 พ.ย. 2562
7 รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2ระจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 ต.ค. 2562
8 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
24 ต.ค. 2562
9 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
24 ต.ค. 2562
10 รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
21 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5