ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1,3,4,5 และหมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
17 พ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประเทือง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
19 ต.ค. 2564
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
15 ต.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการขยายประปาซอยทวดทอง-นากก หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 ต.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการบุกเบิกถนนซอยลุงวิทย์-ปากด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
27 ก.ย. 2564
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
23 ก.ย. 2564
7 ประกาศราคากลางโครงการขยายประปาซอยทวดทอง-นากก หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
15 ก.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการบุกเบิกถนนซอยหัวนารี 2 หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
14 ก.ย. 2564
9 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนซอยหัวนารี 2 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
131
11 ส.ค. 2564
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
02 ก.ค. 2564
11 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.38-009 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
173
27 พ.ค. 2564
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
211
16 เม.ย. 2564
13 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
233
28 ม.ค. 2564
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
233
14 ม.ค. 2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
254
13 ม.ค. 2564
16 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
24 ธ.ค. 2563
17 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
26 พ.ย. 2563
18 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยชลประทาน-สวนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
221
26 พ.ย. 2563
19 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.38-004 สายสวนใส หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
26 พ.ย. 2563
20 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยจวบเจือ แยก1 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
13 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36