ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7545-0564
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยหนองกง 2 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 พ.ย. 2563
2 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 พ.ย. 2563
3 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยชลประทาน-สวนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
26 พ.ย. 2563
4 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.38-004 สายสวนใส หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
26 พ.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยจวบเจือ แยก1 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
13 พ.ย. 2563
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยนาม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 พ.ย. 2563
7 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 ต.ค. 2563
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกตงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
14 ต.ค. 2563
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยจวบเจือ แยก 1 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 ก.ย. 2563
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
31
08 ก.ย. 2563
11 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวนใส รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 38-004 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 ก.ย. 2563
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน-สวนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 ก.ย. 2563
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 ก.ย. 2563
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 -เดือนมิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
15 ก.ค. 2563
15 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาไสปรางค์ หมู่ที่ 6,8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
10 ก.ค. 2563
16 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงเห็ด หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
09 ก.ค. 2563
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 ก.ค. 2563
18 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้าเขียด หมู่ที6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
23 มิ.ย. 2563
19 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรัตนพาหุ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
23 มิ.ย. 2563
20 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์กคอนกรีตสายไสขัน-ไสไทร หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
10 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35