ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ต.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการขยายประปาซอยทวดทอง-นากก หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ต.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการบุกเบิกถนนซอยลุงวิทย์-ปากด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
27 ก.ย. 2564
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
23 ก.ย. 2564
5 ประกาศราคากลางโครงการขยายประปาซอยทวดทอง-นากก หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
15 ก.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการบุกเบิกถนนซอยหัวนารี 2 หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
14 ก.ย. 2564
7 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนซอยหัวนารี 2 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
63
11 ส.ค. 2564
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
02 ก.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.38-009 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
104
27 พ.ค. 2564
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
16 เม.ย. 2564
11 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
28 ม.ค. 2564
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
14 ม.ค. 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
185
13 ม.ค. 2564
14 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
24 ธ.ค. 2563
15 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
26 พ.ย. 2563
16 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยชลประทาน-สวนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
26 พ.ย. 2563
17 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.38-004 สายสวนใส หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
26 พ.ย. 2563
18 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยจวบเจือ แยก1 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
13 พ.ย. 2563
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยนาม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
164
05 พ.ย. 2563
20 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
20 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36