ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7545-0564
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 ก.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 ก.ค. 2564
3 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 มิ.ย. 2564
4 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
14 มิ.ย. 2564
5 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ดาวน์โหลดเอกสาร
34
04 มิ.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
24 พ.ค. 2564
7 วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
25 มี.ค. 2564
8 การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
18 มี.ค. 2564
9 ขอเชิญใช้งานแอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) แจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข่าวและข้อมูล การแจ้งเตือนภัยไซเบอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
08 มี.ค. 2564
10 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
08 มี.ค. 2564
11 การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จและนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
11 ก.พ. 2564
12 การกำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
76
09 ก.พ. 2564
13 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
06 ก.พ. 2564
14 ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
06 ก.พ. 2564
15 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
04 ก.พ. 2564
16 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
04 ก.พ. 2564
17 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
12 ม.ค. 2564
18 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
04 ม.ค. 2564
19 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
04 ม.ค. 2564
20 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
04 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13