ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศข่าวรับสมัครงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 พ.ย. 2562
2 ประกาศกำหนดเวลาสำหรับการรับชำระภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาตต่างๆ และรายได้อื่นๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
22 ส.ค. 2562
3 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
103
23 พ.ค. 2562
4 ประกาศการกำหนดการยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
22 พ.ย. 2561
5 แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
17 ต.ค. 2561
6 ขอความร่วมมือลดใช้พลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 ต.ค. 2561
7 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 มิ.ย. 2561
8 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
23 พ.ค. 2561
9 กำหนดการยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
23 พ.ย. 2560
10 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
12
09 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18