ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
26 ม.ค. 2565
2 ประกาศราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
26 ม.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1,3,4,5และหมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
37
22 ธ.ค. 2564
4 จดหมายข่าวสาระสำคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
07 ธ.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.จันทร์ไชยแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
22 พ.ย. 2564
6 ประกาศให้ทหารกองเกินไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
25 ต.ค. 2564
7 รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
21 ต.ค. 2564
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
19 ต.ค. 2564
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำปีงบประมาณ2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
15 ต.ค. 2564
10 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
14 ต.ค. 2564
11 นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
14 ต.ค. 2564
12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนัักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
144
02 ต.ค. 2564
13 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 ต.ค. 2564
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
22 ก.ย. 2564
15 ยกเลิกการใช้บัตรประจำประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
17 ก.ย. 2564
16 รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
03 ก.ย. 2564
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 ก.ย. 2564
18 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
18 ส.ค. 2564
19 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
92
09 ส.ค. 2564
20 มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
20 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15