ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จมีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 64 คน