กิจกรรม : ประชุมเตรียมความพร้อมเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณเงินอดหนุนประจำปีงบประมาณ 2566


รายละเอียด :
    

 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จชั้น 3 นายวิฑูรย์ หัสภาคย์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 31 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**