กิจกรรม : ประชุมการติดตามการดำเนินงานศูนย์พักคอย ระดับตำบล ตำบลโพธิ์เสด็จรายละเอียด :
    

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ นายวิฑูรย์ หัสภาคย์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ ได้เป็นประธานในการประชุมการติดตามการดำเนินงานศูนย์พักคอย ระดับตำบล ตำบลโพธิ์เสด็จ ร่วมด้วย ผอ.รพสต.บ้านยวนแหล ผอ.รพสต. บ้านทุ่งแย้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โดยสรุปผลการติดตามศูนย์พักคอยตำบลโพธิ์เสด็จได้ดังนี้ จำนวนผู้ป่วย ตั้งแต่เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายนรวม 137 ราย ในปัจจุบันไม่มีผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัว ณ ศูนย์พักคอย พื้นที่ตำบลโพธิ์เสด็จ มีลักษณะการเกิดโควิดแบบครอบครัว อยู่ในขอบเขตของครอบครัว ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการที่ผู้ป่วย หรือผู้เสี่ยงสูงได้ปกปิดข้อมูล และให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน โดยเดือนที่พบผู้ป่วยมากที่สุด อยู่ในช่วง กันยายน – ตุลาคม เพราะมีวันสำคัญและมีการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านเยอะกว่าเดือนอื่นๆ ยอดติดเชื้อ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีจำนวน 424 ราย เสียชีวิตจำนวน 4 ราย ในจำนวน 9 หมู่บ้าน ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อ เพียง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6

 

 
 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 27 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**