กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จรายละเอียด :
    

 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิฑูรย์ หัสภาคย์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่6) ฉบับเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่2) ปีงบประมาณ 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564    อ่าน 32 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**