กิจกรรม : โครงการประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2559


รายละเอียด :
    

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ โดยนายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ ได้กำหนดจัดโครงการประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 12 - 13 เมษายน 2559 ณ วัดวนาราม หมู่ที่ 4 และวัดโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมเทศบาลห่วยในใส่ใจผู้สูงอายุ กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ กิจกรรมการประกวดเทพีผู้สูงอายุ (เทพีบานไม่รู้โรย) กิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน (มโนราห์) กิจรรมทางศาสนา และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559    อ่าน 446 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**