ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7545-0564
- Eservice -
   
 
   
  คู่มือการใช้งานระบบบริการประชาชน
 
E-service (6 ลิงค์)
ขอก่อสร้าง/ ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ข้อมูลระบบการชำระภาษีท้องถิ่น